Logo
BONG789 IOS App
 • Vui lòng cập nhật lên phiên bản mới nhất của ứng dụng của chúng tôi để có trải nghiệm tốt nhất
 • Nhấp vào đây mở url trên trình duyệt của bạn
 • Vui lòng sử dụng máy ảnh thiết bị của bạn để quét mã QR để tải xuống
 • Trước tiên, bạn cần cài đặt cấu hình vào thiết bị của mình, nhấp vào nút Cho phép
  BONG789 IOS Step 1
 • Vui lòng sử dụng máy ảnh thiết bị của bạn để quét mã QR để tải xuống
  BONG789 IOS Step 2
 • Sau đó, ở trên cùng bên phải, nhấp vào Cài đặt
  BONG789 IOS Step 3
 • Vui lòng cho phép lại Cấu hình cấu hình
  BONG789 IOS Step 4
 • Sau đó, ở trên cùng bên phải, nhấp vào Cài đặt một lần nữa
  BONG789 IOS Step 3
 • Sau khi cài đặt cấu hình thành công, quay lại trình duyệt của bạn - Cài đặt Ứng dụng, nhấp vào Cài đặt để tải xuống ứng dụng BONG789
  BONG789 IOS Step 4
 • Ứng dụng BONG789 đã được cài đặt thành công, bạn có thể bắt đầu chơi trò chơi với Ứng dụng BONG789 ngay bây giờ

Các bước xóa ứng dụng khỏi điện thoại

BONG789 IOS
 • Bước 1
  BONG789 IOS Step 1
 • Bước 2
  BONG789 IOS Step 2
 • Bước 3
  BONG789 IOS Step 3
 • Bước 4
  BONG789 IOS Step 4